วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

- ทำไมต้องทำสื่อ > เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
                              > ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
                              > สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
                              > ของจริง / สถานการณ์จริง
 - ต้นแบบ  > เพลง
                  > นิทาน
                  > เกมการศึกษา
                  > เทคนิค > เคลื่อนไหว > เดิน > 2 มิติ , 3 มิติ
                                  > หมุน
                                  > Popup
                                  > เชื่อก
                                  > ทำภาพนูน
                                  > วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต
- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ
 - ตัวเด็ก > แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง > เช่น หน่วยของผลไม้ > เคลื่อนไหวและจังหวะ > เพลง ส้มโอ มังคุด ละมุด ลำใย     มะเฟือง มะไฟ ขนุน น้อยหน่า
  > จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                                       
  > เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน
  > คำคล้องจอง ภาพต่างๆ
- เวลา > ประหยัดเวลา
- งบประมาณ
- การเคลื่อไหวและจังหวะ
- ภาพ ( การประกอบอาหาร )
- เกมการศึกษา
- กลางแจ้ง > เครื่องเล่นสนาม เข่น ทราย , ล้อยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
- ศิลปะสร้างสรรค์ > สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน
- เกมอิสระ > เล่นตามมุม

HomeWork

- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554

ส่งงานทุกชิ้นที่อาจารย์มอบหมาย และที่ได้ไปอบรมณ์

งานที่ได้ส่งมีดังนี้
  
 - สมุดเล่มเล็ก
- แบบวาด
- แบบร่างป๊อปอัพ
- ที่รองตัด
 - ภาพ ปาก
 - หุ่นชัก 3 แบบ ฮิปโปร์ , กระต่าย , หมี
- ป๊อปอัพ 2 แบบ ดอกไม้
-กวาง
 - นก
  - ป้ายนิเทศ

- ให้จับกลุ่ม 4 คน เล่นเกมการศึกษาของเด็ก 6 เกม ภาพกิจกรรม

- ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย ให้ความเห็น จากการเล่นเกมการศึกษา
- เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
- อ. จ๋า นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 8

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

หมายเหตุ : ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจาก มีการสอบกลางภาค

บันทึกการเข้าอบรม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

- ทำดอกไม้ , ผลไม้ แบบมีมิติ
- ทำหุ่นชัก 3 แบบ ฮิปโป,  กระต่าย , หมี
- พักทานของว่าง
- ทำนก กระพือปีก
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ทำภาพ ป๊อปอัพ 3 แบบ ดอกไม้ , กวาง , แตงโม
- ทำป้ายนิเทศ
- จับกลุ่ม นำเสนอป้ายนิเทศ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 7

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2554

- ส่งงาน สื่อ Popup 


-อาจารย์แนะนำในการทำสื่อ  บอกเทคนิคในการทำสื่อ Popup
- การนำสื่อเข้าสู่บทเรียน การแก้ไข้ปัญหาในการทำงาน ( สื่อ )
- อาจารย์ แจกกระดาษ สอน การ ทำสมุด จากกระดาษเหลือใช้ , ทำปากเป็ดจากกระดาษเหลือใช้ 

**งานที่มอบหมาย**
- วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค 54  เวลา 08.30 น. อบรม สอนเรื่องของการทำภาพหักมุม  การพับแบบขยับได้
- เตรียม อุปกรณ์ มาดังนี้ > กรรไกร,คัดเตอร์,สีไม้,ที่รองตัด ( กระดาษกล่อง,กระดาษลัง )
- ทำใบลงคะแนน 14 ช่อง
- สมุดเล่มเล็ก
- วาดรูปจากการพับ ปาก มา 1 ตัว
- ทำรูปภาพต่อกัน 4 ช่อง กว้าง 3 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ช่องละ 2 นิ้วครึ่ง

                                                 

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 6

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2554


- อาจารย์พูดถึงการเดินรณรงค์ในวันพุธที่ผ่านมา
- สื่อในการรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การแสดง             
       - การโฆษณา        
       - ป้าย รูปภาพ คำขวัญ
       - การพูดอภิปราย   
       - ใบปริว              
       - ประชาสัมพันธ์

- กิจกรรมในการเดินรณรงค์มีอะไรบ้าง
       - การเดิน                                     
       - การวาดภาพใส่ไปรษณีการ์ด
       - การแจกการ์ดที่ทำด้วยตนเอง   
       - การทดลอง

- อาจารย์พูดถึงการเล่นของเด็ก เด็กๆควรทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยเด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 เช่น
       - ตา มีไว้ดู          
       - หู มีไว้ฟัง           
       - จมูกมีไว้ดมกลิ่น
       - ลิ้นมีไว้ชิม        
       - มือมีไว้จับ

- ได้พูดถึงการเรียนรู้ในแต่ละด้านของเด็กๆ
- การปรับความรู้ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่
- อาจารย์พูดว่า การที่เด็กปรับความรู้ใหม่เพื่อเกิดการรับรู้และเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้
- การเรียนรู้ คือ การอยู่รอดในสังคม
- วันนี้ อาจารย์ให้จับกลุ่ม 5 คน ทำสื่อ (การทำภาพหมุน) โดยการจำลอง

** งานที่มอบหมาย **

- ให้ นักศึกษาทำสื่อ (ภาพหมุน) ออกแบบ ของใครของมัน